องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับอบต.หนองแวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ITA 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview260
photo ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview74
photo รณรงค์ให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนจักรยานยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
photo กำหนดการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโค-กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
photo ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

folder ประกาศจาก อบต.
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : pageview53
photo เรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview49

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันครู พ.ศ.2566 [16 มกราคม 2566]
วันเด็ก พ.ศ.2566 [14 มกราคม 2566]
พิธีสมโภชน์ฉลองตราตั้ง-สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (จอ.ชท.) [7 มกราคม 2566]
แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและโครงการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [23 ธันวาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.16(สายนานายกันต์ มะลิไมย์) และบ้านพรสวรรค์ ม.10 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแวง ม.9 บ้านโนนชาด ม.8 บ้านสร้างแก้ว ม.13 และบ้านหนองผ้าอ้อม ม.12 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงคำพัฒนา ม.11และหนองแวง ม.7 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านประชาสามัคคี หมู่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณะประโยชน์ หมู่.14 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : pageview52

folder จดหมายข่าว อบต.หนองแวง
photo พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview16
photo ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 9 ต.หนองแวง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview11
photo แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ชาวหนองบัวลำภู grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview13
photo ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ต.หนองแวง grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : pageview17

folder คำสั่ง อบต.หนองแวง
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72

folder เลือกตั้งท้องถิ่น2564
photo ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สภา.อบตและนายก อบต.หนองแวง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ผ.ถ.ส.ถ.3.1 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

image ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ITA 2565 AA [25 มกราคม 2566]