องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิุนายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง