องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2565 พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : Jidapa | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2564 | โดย : kissana | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3