องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศจาก อบต.
insert_drive_file ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : chotika | เปิดอ่าน : 29
photo เรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 51
photo เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศ ข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 53
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5