องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศจาก อบต.
insert_drive_file ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ ถอดถอนรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง