องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและโครงการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รายละเอียด : วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสำหรับบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ร่วมกับชุมชน และดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ที่ ๗ และหมู่ ๑๒ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ส.ต.ท.บุญมี เนืองนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหนองผ้าอ้อม ส.อบต.หนองแวง พร้อมบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม อีกทั้งผู้นำชุมชน เป็นผู้นำกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง สร้างวินัย รู้หน้าที่ และสร้างกระบวนการจิตสาธารณะ ตามหลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
ผู้โพส : admin