องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง ครั้งที่ 3
รายละเอียด : วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดย นายนิยม โยหาสิทธิ์ ประธานกรรมการกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมหารือเพื่อพิจารณาขออนุมัติโครงการ และแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ LTC ชุดใหม่ ประจำปี 2565
ผู้โพส : admin