ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้เบาะนวม จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง