ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ตารางออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โค-กระบือ พ.ศ.2566
รายละเอียด : ตาราง ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โค-กระบือ ระหว่างวันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-15.30 น.
ชื่อไฟล์ : CcioDbfTue31029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้