messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัด อบต.หนองแวง
โทร : 089-5762232
ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์
ปลัด อบต.หนองแวง
โทร : 089-5762232
ITA
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567

ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ที่รูปภาพด้านล่างนี้⬇️)


image ป้ายประชาสัมพันธ์
Do & Don ts 2024
No Gift Policy 2024
No Gift Policy 2024
zero tolerance 2024
One Stop Service : OSS
No Gift Policy 2023
ITA 2565 ระดับ AA 97.56
รณรงค์ให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนจักรยานยนต์
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีสวดพระปริตร-เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 [1 พฤษภาคม 2567]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567[26 เมษายน 2567]
อำเภอสมเด็จ จัดประชุมโต๊ะข่าวด้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [23 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมมอบ “บ้านรวมใจ หมู่ 16 จากชมรมคนมีบุญ”[18 เมษายน 2567]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview344
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview101
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview98
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : pageview84
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองสวัสดิการ | เปิดอ่าน : pageview11

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 091 8628083
นายนิยม โยหาสิทธิ์
นายก อบต.หนองแวง
โทร : 091 8628083
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
play_arrow มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ
play_arrow มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 14
เดือนนี้3,595
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,503
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง