องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ข้อบัญญัติงบประมาณ
insert_drive_file ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนฯ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : NONGWAENGPR1 | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง