องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันครู พ.ศ.2566 [16 มกราคม 2566]
วันเด็ก พ.ศ.2566 [14 มกราคม 2566]
พิธีสมโภชน์ฉลองตราตั้ง-สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าคณะอำเภอสมเด็จ (จอ.ชท.) [7 มกราคม 2566]
แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและโครงการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [23 ธันวาคม 2565]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [20 ธันวาคม 2565]
พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) [13 ธันวาคม 2565]
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ [10 พฤศจิกายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแวง [4 พฤศจิกายน 2565]
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "วันปิยมหาราช" [26 ตุลาคม 2565]
พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม” [17 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 - 10 (ทั้งหมด 153 รายการ)