องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder จดหมายข่าว อบต.หนองแวง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
3 ตุลาคม 2566
photo จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดอาคารที่ทำการผู้บริหาร โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 6
3 ตุลาคม 2566
photo จัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 7
27 กันยายน 2566
photo จัดประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ( Performance Agreement : PA) พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 9
22 กันยายน 2566
photo โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 8
11 กันยายน 2566
photo ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน grade โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 14
11 กันยายน 2566
photo งานโครงสร้างพื้นฐาน(วางท่อระบายน้ำ) โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 8
11 กันยายน 2566
photo ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 10
7 กันยายน 2566
photo ลงพื้นที่ ตรวจสอบภัยพิบัติทางธรรมชาติ (วาตภัย) โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 6
7 กันยายน 2566
photo มอบเช็คเพื่ออุดหนุน ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 16 หมู่บ้าน grade โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 11
25 สิงหาคม 2566
photo ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองแวง โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 9
17 สิงหาคม 2566
photo ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 9
14 สิงหาคม 2566
photo 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 7
13 สิงหาคม 2566
photo โครงการบวชและปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ป่า โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 8
12 สิงหาคม 2566
photo ประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 9
11 สิงหาคม 2566
photo 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”2566 โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 5
26 กรกฎาคม 2566
photo ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลหนองแวง grade โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 11
19 กรกฎาคม 2566
photo ประเมินวิทยฐานะ สำหรับครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 9
17 กรกฎาคม 2566
photo "โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2566" grade โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 19
17 กรกฎาคม 2566
photo "โครงการผู้สูงวัยใจกายแข็งแรง พากเพียรเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ" grade โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 13
17 กรกฎาคม 2566
photo “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก” poll โดย : NONGWAENGPR1 เปิดอ่าน : 47
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง