องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย "หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566" มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 12 ส.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประชาสัมพันธ์ ตารางออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย โค-กระบือ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่เข้ามารับบริการหรือติดต่องานราชการกับอบต.หนองแวง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ITA 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
find_in_page No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
photo ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : NONGWAENGPR2 | เปิดอ่าน : 175
photo รณรงค์ให้ครู ผู้ปกครอง และเด็กๆ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับหรือซ้อนจักรยานยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
photo กำหนดการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโค-กระบือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo ขอเชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จ ขอเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
photo กิจกรรมฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" พระราชทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
photo DMHTT เกราะป้องกัน โควิด-19 ในวันที่เรายังไม่มีวัคซีน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo สวมหน้ากาก ใส่ใจตนเอง ใส่ใจสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo พี่น้องชาวหนองแวง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo หากท่านทราบผลว่าติดเชื้อ ควรทำอย่างไร สอบถามที่ไหนได้บ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo ผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
photo ผลประโยชน์ส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
photo ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง หากไม่จำเป็น และป้องกันตนเอง ตามมาตรการ D - M - H - T - T -A อย่างเคร่งครัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
1 - 20 (ทั้งหมด 85 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง