องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานผลระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง