messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน-การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง