องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder สถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file รายงานสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้วงไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง