องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง
อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันครู พ.ศ.2566
รายละเอียด : นายอดิศร วิทูรศิลป์ นายอำเภอสมเด็จ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2566 นายนิยม โยหาสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ส.ต.ท.บุญมี เนืองนันท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมคณะครูในสังกัด อปท.ทุกแห่ง เข้าร่วมงานวันครู ณ เทศบาลตำบลสมเด็จ ในครั้งนี้ การจัดงานวันครูในครั้งนี้ เพื่อต้องการระลึกถึงความสำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอสมเด็จ โดยครูเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญ เสียสละ และมีบทบาทสำคัญในการอบรมสั่งสอน หล่อหลอม กล่อมเกลาเด็กและเยาวชนชนของชาติให้เป็นคนดี เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปกติสุข งานวันครูปีนี้ได้จัดพิธีระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีมอบรางวัลของผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับคุณครู และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : admin